Ngò-piên Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Ngò-piên Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen.

Ngò-piên Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (峨邊彝族自治縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-yen. Chúng mien-chit 2395 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 15-van ngìn. Yù-khiu̍k phiên-ma vi 614300.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wiki letter w.svg Liá-he yit-phiên Séu-chok-phín, ngì cho-tet theu-ko phiên-si̍p fe̍t-he siû-thin khok-chhûng khì nui-yùng.