Copernicium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kô (鎶))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(鎶) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cn, Ngièn-chṳ́ Sì-su he 112, tshai Ngièn-su Chû-khì-péu chûng thi yit-pak yit-sṳ̍p-ngi vi.