Copernicium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kô (鎶))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Copernicium

Copernicium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cn, ngièn-chṳ́ su-muk he 112.