Kúng

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kúng

Kúng (汞) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Hg, ngièn-tsṳ́ su-muk he 80, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi pat-sṳ̍p vi.