Cadmium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kak)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kak

Kak (鎘) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cd, ngièn-tsṳ́ su-muk he 48, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi si-sṳ̍p-pat vi.