Californium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khà (鉲))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Khà .
Khà .

Khà (鉲) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cf, Ngièn-chṳ́ Sì-su he 98, chhai Ngièn-su Chû-khì-péu chûng thi kiú-sṳ̍p-pat vi.