Lawrencium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ )
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lawrencium

Lawrencium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Lr, ngièn-chṳ́ su-muk he 103.