Lawrencium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ )
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(鐒) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Lr, ngièn-tsṳ́ su-muk he 103, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi yit-pak làng-sâm vi.