Rhenium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lòi)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lòi

Lòi (錸) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Re, ngièn-tsṳ́ su-muk he 75, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi tshit-sṳ̍p-ńg vi.