Rutherfordium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lù (鑪))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Lù' (鑪) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Rf, ngièn-tsṳ́ su-muk he 104, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi yit-pak làng-si vi.