Lutetium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Liu)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liu

Liu (鎦) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Lu, ngièn-tsṳ́ su-muk he 71, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi tshit-sṳ̍p-yit vi.