Americium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mî (鋂))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(鈾) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Am, ngièn-tsṳ́ su-muk he 95, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi kiú-sṳ̍p-ńg vi.