Meitnerium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ma̍k (䥑))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ma̍k.

Ma̍k (4951 simplified.PNG) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Mt, Ngièn-chṳ́ Sì-su he 109, chhai Ngièn-su Chû-khì-péu chûng thi yit-pak làng-kiú vi.