Niobium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ )
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(鈮) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Nb, ngièn-tsṳ́ su-muk he 41, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi si-sṳ̍p-yit vi.