Nobelium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Na)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Na

Na (鍩) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì No, ngièn-tsṳ́ su-muk he 102, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi yit-pak làng-ngi vi.