Neptunium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nai)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nai

Nai (錼) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Np, ngièn-tsṳ́ su-muk he 93, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi kiú-sṳ̍p-sâm vi.