Gadolinium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nga̍t (釓))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Gadolinium.
Gadolinium.

Gadolinium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Gd, ngièn-chṳ́ su-muk he 64.