Gadolinium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nga̍t (釓))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nga̍t.
Nga̍t.

Nga̍t (釓) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Gd, Ngièn-chṳ́ Sì-su he 63, tshai Ngièn-su Chû-khì-péu chûng thi liuk-sṳ̍p-si vi.