Astatine

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngo (砈))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Ngo (砈) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su(中國大陸稱砹,舊訛作鈪、銰), fa-ho̍k fù-ho vì At, ngièn-tsṳ́ su-muk he 85.