Berkelium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pet (鉳))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pet.
Pet.

Thi̍t (鉳) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Bk, Ngièn-chṳ́ Sì-su he 97, chhai Ngièn-su Chû-khì-péu chûng thi kiú-sṳ̍p-chhit vi.