Protactinium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phù)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phù

Phù (鏷) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Pa, ngièn-tsṳ́ su-muk he 90, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi kiú-sṳ̍p vi.