Phú

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Phú

Phú (鐠) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Pr, ngièn-tsṳ́ su-muk he 59, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ńg-sṳ̍p-kiú vi.