Praseodymium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phú)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Praseodymium

Praseodymium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Pr, ngièn-chṳ́ su-muk he 59.