Pha̍k-kîm

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pha̍k (鉑))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pha̍k
Pha̍k
Pha̍k

Pha̍k-kîm (白金) fe̍t-chá ham-cho Pha̍k (鉑) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Pt, ngièn-tsṳ́ su-muk he 78.