Barium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pi)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pi

Pi (鋇) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ba, ngièn-tsṳ́ su-muk he 56, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ńg-sṳ̍p-liuk vi.