Sîn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sîn

Sîn (鋅) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Zn, ngièn-tsṳ́ su-muk he 30, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sâm-sṳ̍p vi.