Sṳ̂n

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sṳ̂n

Sṳ̂n (砷) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì As, ngièn-tsṳ́ su-muk he 33, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sâm-sṳ̍p-sâm vi.