Thò

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thò

Thò (鉈) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Tl, ngièn-tsṳ́ su-muk he 81, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi pat-sṳ̍p vi.