Thallium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thò)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thò

Thò (鉈) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Tl, ngièn-tsṳ́ su-muk he 81, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi pat-sṳ̍p vi.