Darmstadtium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tha̍t)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tha̍t

Tha̍t (鐽) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ds, ngièn-tsṳ́ su-muk he 110, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi yit-pak yit-sṳ̍p vi.