Tantalum

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Than (鉭))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Than

Than (鉭) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ta, ngièn-tsṳ́ su-muk he 73, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi tshit-sṳ̍p-sâm vi.