Tantalum

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Than (鉭))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tantalum

Tantalum he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ta, ngièn-chṳ́ su-muk he 73.