Terbium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thi̍t (鋱))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thi̍t.
Thi̍t.

Thi̍t (鋱) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Tb, Ngièn-chṳ́ Sì-su he 65, tshai Ngièn-su Chû-khì-péu chûng thi liuk-sṳ̍p-ńg vi.