Thulium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tiû)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tiû

Tiû (銩) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Tm, ngièn-tsṳ́ su-muk he 69, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi liuk-sṳ̍p-kiú vi.