Chhiu

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshiù (溴))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chhiu,  35Br
ngoi-kôn
gas/liquid: red-brown
solid: metallic luster
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Chhiu, Br
Yîn-ngî bromine
ngoi-hìn gas/liquid: red-brown
solid: metallic luster
Chhiu chhai chû-khì-péu ke vi-tsì
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (post-transition metal)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (post-transition metal)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (post-transition metal)
Tin (post-transition metal)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (post-transition metal)
Lead (post-transition metal)
Bismuth (post-transition metal)
Polonium (post-transition metal)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (post-transition metal)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Cl

Br

 I 
seleniumChhiukrypton
ngièn-chṳ́ sì-sú 35
ngièn-chṳ́-liòng 79.904[1] (79.901–79.907)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 17 cho̍k, p-block
chû-khì period 4
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ar] 3d10 4s2 4p5
per shell 2, 8, 18, 7
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông yi̍t-thí
yùng-tiám 265.8 K ​(−7.2 °C, ​19 °F)
pui-tiám 332.0 K ​(58.8 °C, ​137.8 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn Br2, liquid: 3.1028 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 265.90 K, ​5.8 kPa[3]
lìm-kie-tiám 588 K, 10.34 MPa[3]
Yùng-fa-ngie̍t (Br2) 10.571 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t (Br2) 29.96 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong (Br2) 75.69 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 185 201 220 244 276 332
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 7, 5, 4, 3, 1, −1 ​(a strongly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.96
Thien-lì-nèn 1st: 1139.9 kJ·mol−1
2nd: 2103 kJ·mol−1
3rd: 3470 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 120 pm
Khiung-ka pan-kang 120±3 pm
Van der Waals pan-kang 185 pm

Chhiu (溴) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Br, ngièn-tsṳ́ su-muk he 35.


  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. 3.0 3.1 模板:RubberBible92nd