Wolfram

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ )
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(鎢) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì W, ngièn-tsṳ́ su-muk he 74, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi tshit-sṳ̍p-si vi.