Europium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yû (銪))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yû.
Yû.

(銪) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Eu, Ngièn-chṳ́ Sì-su he 63, tshai Ngièn-su Chû-khì-péu chûng thi liuk-sṳ̍p-sâm vi.