Polonium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pho (釙))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Pho (釙) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Po, ngièn-tsṳ́ su-muk he 84.