Fàm

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Fàm
Fàm
Fàm
Fàm
Fàm

Fàm (釩) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì V, ngièn-tsṳ́ su-muk he 23, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ngi-sṳ̍p-sâm vi.