Vanadium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fàm)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Fàm
Fàm
Fàm
Fàm
Fàm

Fàm (釩) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì V, ngièn-tsṳ́ su-muk he 23, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ngi-sṳ̍p-sâm vi.