Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lî (鋁))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(鋁) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Al, ngièn-chṳ́ su-muk he 13, chhai Ngièn-su Chû-khì péu chûng thi-sṳ̍p-sâm vi.