Rubidium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ )
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(銣) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Rb, ngièn-tsṳ́ su-muk he 37, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sâm-sṳ̍p-chhit vi.