Beryllium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phì)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phì
Phì
Phì
Phì
Phì

Phì (鈹) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Be, ngièn-tsṳ́ su-muk he 4, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-si vi.