Titanium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

Thai (鈦) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ti, ngièn-tsṳ́ su-muk he 22, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ngi-sṳ̍p-ngi vi.