Titanium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Titanium
Titanium
Titanium
Titanium
Titanium

Titanium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ti, ngièn-chṳ́ su-muk he 22.