Yttrium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yet)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yet

Yet (釔) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Y, ngièn-tsṳ́ su-muk he 39, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sâm-sṳ̍p-kiú vi.