Yet (Fa-ho̍k ngièn-su)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Yet 釔,  39Y
ngoi-kôn
silvery white
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Yet 釔, Y
ngoi-hìn silvery white
Yet 釔 chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Sc

Y

Lu
strontiumYet 釔zirconium
ngièn-chṳ́ sì-sú 39
ngièn-chṳ́-liòng (±) 88.90584(2)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 3 chhu̍k, d-block
chû-khì period 5
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Kr] 4d1 5s2
per shell 2, 8, 18, 9, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1799 K ​(1526 °C, ​2779 °F)
pui-tiám 3203 K ​(2930 °C, ​5306 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 4.472 g·cm−3
4.24 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 11.42 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 363 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 26.53 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1883 2075 (2320) (2627) (3036) (3607)
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 3, 2, 1 ​(a weakly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.22
Thien-lì-nèn 1st: 600 kJ·mol−1
2nd: 1180 kJ·mol−1
3rd: 1980 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 180 pm
Khiung-ka pan-kang 190±7 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for Yet 釔
Sâng-suk thin rod 3300 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong α, poly: 10.6 µm·m−1·K−1 (at r.t.)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 17.2 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t α, poly: 596 nΩ·m (at r.t.)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[2]
Young's modulus 63.5 GPa
Shear modulus 25.6 GPa
Bulk modulus 41.2 GPa
Poisson ratio 0.243
Brinell hardness 200–589 MPa
CAS Registry Number 7440-65-5
Le̍k-sú
Hí-miàng after Ytterby, Sweden and its mineral ytterbite (gadolinite)
Fat-hien Johan Gadolin (1794)
First isolation Carl Gustav Mosander (1840)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Yet 釔 ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP

模板:Infobox element/isotopes decay2 模板:Infobox element/isotopes decay2

89Y 100% 89Y is stable with 50 neutrons

模板:Infobox element/isotopes decay2 模板:Infobox element/isotopes decay2

Yet (釔) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Y, ngièn-chṳ́ su-muk he 39.

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.