Argon

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Â (氬))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Argon

Argon he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ar, ngièn-chṳ́ su-muk he 18, chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú phài thi 18 vi.