Krypton

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khiet)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Khiet

Khiet (氪) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Kr, ngièn-tsṳ́ su-muk he 36, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sâm-sṳ̍p-liuk vi.