Cháu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Cháu-phu (爪部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 87 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Cháu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 爪爫
4 㸒㸓𤓺爬爭
5 爮爯𤔅爰
6
7
8 𤔛爲
9 𤔡
10 㸕爳
11 噕爴
12 𤔯
13 𤔷
14 爵𤔻𤔽𤔾