Pat-phu (八)

Chhiùng Wikipedia lòi

Pat-phu (八部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 12 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pat-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 公六兮兯
4 共兲关龹𠔉
5 㒵㒶㒷兵
6 其具
7 㒸养兹
8 兺兼
9
10 𠔦
11 兾兿𠔭𠔮
14
16
18