Phién-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Phién-phu (片部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 91 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phién-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4 㸝㸞版
5 𤖶𤖸𤖹牊牉
6 㸟㸠㸡
7 𤗆
8 𤗈𤗖牋牌
9 牐牎牏牑牒
10 㸢𤗤牓牔
11 𤗲牕牖牗
12 𤗹
13
14 㸤𤘁𤘂
15
17