Phiet-phu

Chhiùng Wikipedia lòi
丿

Phiet-phu (丿部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 4 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phiet-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 丿乀乁
1 乂乃乄𠂊㐅𠂆𠂇𠂉
2 乊久乆乇么𠂎
3 之尹
4 乍乎乏乐𠂔
5 乑乒乓乔𠂢𠂤𠂪𠂫㐆
6
7
8
9
13 𠃅