Kún-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kún-phu (丨部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 2 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kún-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2 个丫㐃㐄丬
3 中丮丰丯
4
6 𠁨串
7 鼡丳𠁪
9
11 𠁵
14 𠁸
17 𠁹
18 𠁺
21 𠁻