Chhun-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhun-phu (寸部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 41 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhun-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 对㝳
3 寺寻导
4 寿寽対㝴
5 尀㝵
6 封専
7 尃射尅㝶将
8 將專尉
9 尊尋尌𡬷㝷
10 𡬼
11
12 導𡭄𡭉