Phì-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Phì-phu (皮部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 107 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phì-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3 㿪𤿍皯
4 㿫㿬
5 㿭㿮皰
6 㿯㿰𤿤𤿦
7 㿱𤿪𤿭𤿰𤿱𤿲皳皴
8 㿲㿳龾皵
9 㿴㿵皶皷皸皹𥀌𥀈
10 㿶㿷皺
11 㿸皻
12
13 㿹皽𥀪
14 𥀬
15 㿺皾𥀳