Hí-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Hí-phu (匸部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 23 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hí-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 区匹
5 医㔷
6
7
9 匾匿區匿
10
20 𠥹