Met-phu (冖)

Chhiùng Wikipedia lòi

Met-phu (冖部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 14 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Met-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 㓀㓁冗冘
3
5
6
7 㓂冠冟𠖈
8 冤冡冢冣冤冥冦冧𠖎
9
10 㓃𠖘
12 冩𠖝
13
14
16 𠖤𠖥
18 𠖨